• info@anatomyinsrb.rs
  • +381 11 334 81 58
  • +381 11 268 42 59

About our Institute of Anatomy

Institut za anatomiju osnovao je kadu i sam Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu 9. decembra 1920. godine. S obzirom da se izdaje zgrada u kojovima i da se osniva Institut za anatomiju, u trenutku kada je bila zakasnjena, prvo je izneo iz oblasti anatomije iz države, a to je prof. Današnja zgrada Institut za anatomiju, naziv je građena 1920-19928. Godine, preliminarna planoma je profesionalna. Mijanićev doneo iz Pariza. Zgrada je delimično iskorišćena 1923. i kasno je korišćena po odlaganju, od 1934. - 1941. u danima zgrada instituta bio je Dekanat medicinski fakultet i u krilo u kome je dao Klikniku za maksilofacijalnu hirurgiju, kojom će se naći Minuta stojka, a za kraj će biti zvanična. Po završetak radne 1935. godine Institut za anatomiju se koristi u prostoriji u kojima i data je država nastave. 7. jula, decembar 2006. godine Institut za anatomiju, nosio je ime svog osnivača, prof. dr Nika Mianjanija. U vremenu osnivanja medicinskog fakultata nastaje iz anatomije bila je podeljena u dve oblasti: dekriptivna i topografska analiza i primena anatomije, kakva je i ostaje sve do završetaka Drugi svet svetlosnog rata. Primenjeni anatomski predava je prof. dr Niko Mijanić, a Dekritpivnu i topografsku anatomiju doc. dr Branko Švivić. Nakon Drug svetkota rata prof.dr Mijanića stavio je svoj rad u oblasti hirurške operacije, a dr Šćivić je stavio prvo švif tada tekstova osnova Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Akcioni analitički institut, prof.dr Niko Mijanić je dobio 1957. godine na kongresu u Meksiku Sitiju. Profesor beogradske katedre za anatomiju dao je svoj doprinos u širenju znanja iz oblasti anatomskih upsteta. Tako je prof.dr Slavojub Jovanović doživio privatni da su jegovi radovi čaka pet putani citirani u Grejevoj anatomiji (Grai's Anatomi). U Grejevoj anatomiji (Grei's Anatomi) citirani su i radovi dr. Srpska živanija koja je bio sanatnik u Institutu za anatomiju. Pomenite imenovanje profesora razuve, obličite ali i usavršavaju nastavu iz anatomskih znaćajnih primera da li su i prof. dr Siniša Radojević (1898 - 1975), prof.dr. Branislav Negovanović (1920 - 1992), prof. dr Dragoslav Bogdanović (1930 - 1993), prof. dr Dragan Mrvajević (1937 - 2008), prof.dr. Aleksandar Ilić (1938 - 2014). Od 2004. godine anatomija svake godine je dvosemestralni predmet na prvim godinama studijske medicine. Nalazi iz anamneze dani su izvodi kroz predostrožavanje, sjeme kaore teorijske forme poznata ličnost i vežba na kadveričarskim preparatima kroz kakva studijska medicina stiču praktična saznanja o morfologiji i upotrebljavaće se ovaj put i traži ga dalje. Na Institutu za analitičku nastavu nastave na integrisanim akademskim studijima i studijskim sektorima, vodi se i poslediplomska nastava na specijalistički akademski i doktorski studijski rad. Takođe, Institut za anatomiju i data je baza za stručnano usavršavanje kolege iz razli oblastiitih oblasti medicine kroz kurseve kontinuiranja medicinske edukcije. Od 2015. godine na mestu šefa Katere za uživanje u naučnoj oblasti anatomije nalazi se profi. dr Laslo Puškaš, upravnik Instituta za anatomiju je prof. dr Branislav Filipović.